Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Tư vấn chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi

OTM / ITM (%)

Thời gian đáo hạn (ngày)

Effective Gearing

Implied Volatility (%)

Mã CKCS

Chứng quyền Nhà
phát hành
Số ngày
đến hạn
OTM/
ITM (%)
Premium
(%)
Effective
Gearing
Implied
Volatility (%)
Giá CW/
Giá lý thuyết CW
+/- % phiên
trước đó
NN
mua bán
KL
giao dịch
KLGD
BQ 10 phiên
TA range(%) Giá
thực hiện
Tỷ lệ
chuyển đổi
Ngày đáo hạn  
CDPM1901 KIS 83 6.00% -10.89% 3.82 71% 2,590/1,508 0.39% -9,520 10,340 20,074 30.4% 13,988 1: 1 09/01/2020
CFPT1903 SSI 73 21.00% -2.59% 3.78 51% 13,700/12,927 1.26% 0 37,070 37,604 28.09% 45,135 0.98: 1 30/12/2019
CFPT1904 MBS 32 9.00% -2.36% 7 46% 2,150/1,840 -8.51% 0 136,830 79,244 28.37% 52,000 3: 1 19/11/2019
CHPG1902 KIS 25 -96.00% -98.59% 5.16 181% 100/0 -9.09% -213,190 418,900 439,236 50% 41,999 5: 1 12/11/2019
CHPG1905 SSI 69 -8.00% -16.96% 5.25 67% 1,930/531 0.52% 0 7,750 48,526 35.43% 23,100 1: 1 26/12/2019
CHPG1906 KIS 27 -31.00% -32.84% 9.32 84% 170/0 -15% 236,060 610,960 198,913 627.27% 28,088 2: 1 14/11/2019
CMBB1902 HSC 60 12.00% -4.03% 4.82 52% 4,040/3,349 -5.61% 0 189,300 160,991 25.81% 20,185 0.93: 1 17/12/2019
CMSN1901 KIS 27 -17.00% -20.97% 7.51 87% 610/2 -15.28% 10,400 86,000 77,980 90.91% 88,888 5: 1 14/11/2019
CMWG1902 VNDS 25 27.00% -2.36% 3.04 116% 8,950/8,348 0% 0 10,200 48,585 19.64% 90,000 4: 1 12/11/2019
CMWG1903 HSC 67 23.00% -2.52% 3.54 57% 6,200/5,857 -1.9% 0 22,340 44,647 15.13% 95,000 5: 1 24/12/2019
CMWG1904 SSI 69 27.00% -3.17% 2.95 73% 36,800/34,251 1.15% 0 10,780 17,062 12.17% 90,000 1: 1 26/12/2019
CMWG1905 VCI 52 24.00% -2.93% 3.29 75% 6,500/5,993 0% 0 10,190 12,694 25% 94,000 5: 1 09/12/2019
CMWG1906 MBS 59 2.00% -8.14% 6.11 52% 2,400/1,198 -6.98% 0 15,760 69,639 46.92% 120,900 5: 1 16/12/2019
CNVL1901 KIS 112 -3.00% -18.62% 3.73 71% 2,300/658 -5.74% -44,500 44,540 18,046 145.45% 62,088 4: 1 07/02/2020
CREE1901 MBS 32 -2.00% -9.2% 7.24 65% 860/255 -3.37% 0 127,100 136,532 98.75% 37,550 3: 1 19/11/2019
CSTB1901 KIS 83 -1.00% -15.26% 4.02 74% 1,560/505 -4.88% -39,740 130,420 155,172 38.24% 10,888 1: 1 09/01/2020
CVHM1901 KIS 112 -3.00% -19.41% 3.57 75% 3,500/1,200 -0.28% 100 300 18,769 103.98% 89,888 4: 1 07/02/2020
CVIC1901 KIS 27 -20.00% -22.77% 9.35 76% 550/1 -9.84% 29,020 111,280 92,434 122% 140,888 5: 1 14/11/2019
CVJC1901 KIS 131 -5.00% -23.42% 3.12 82% 2,600/425 -1.52% -5,140 5,740 0 14.29% 145,678 10: 1 26/02/2020
CVNM1901 KIS 57 -18.00% -22.3% 6.84 65% 640/13 1.59% 703,250 1,002,880 769,565 40.38% 155,773 9.8: 1 14/12/2019
CVNM1902 KIS 160 -1.00% -21.99% 2.91 77% 2,830/889 -3.08% -12,960 14,320 0 18.8% 133,333 10: 1 26/03/2020
CVRE1901 KIS 27 -28.00% -30.5% 8.28 90% 370/0 2.78% 0 34,940 64,708 157.14% 40,888 2: 1 14/11/2019