Bản tin chứng quyền 15.04.2021

Bản tin chứng quyền 15.04.2021

Ngày: 15/04/2021

bản tin chứng quyền hàng ngày

Thực hiện: Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

Ngày 15.04.2021 - Áp lực xả vẫn còn

  • Thị trường thoái trào với áp lực rõ ràng hơn tại các vùng đỉnh cao mới, thanh khoản vượt MA20 cho thấy nỗ lực chốt lời đang lan tỏa rộng hơn cho hầu hết các cổ phiếu. Áp lực chốt lời từ nhóm vốn hóa lớn đang lan sang các nhóm nhỏ hơn. Đưa thị trường về rủi ro có các điều chỉnh ngắn hạn

  • Diễn biến thị trường CW có sự phân hóa sâu sắc. Thanh khoản sụt và GTGD tiếp tục tăng mạnh ngụ ý áp lực chốt lời đang gia tăng hơn. bên cạnh 1 dòng tiền đổ dồn nhóm CW có diễn biến tích cực

  • NĐT nước ngoài bán ròng nhẹ. Lực bán tập trung vào nhóm CW VIC2005 & CNVL2003. Các vị thế bắt đáy giai đoạn vừa qua có thể hạ dần tỷ trọng, đặc biết là nhóm CW họ nhà bank.

Thanh khoản (Triệu Đơn Vị) 29.6 Gía Trị Giao Dịch (Tỷ) 124.1

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 6.9 41.8 5.4 3.4 9.7 9.8 6.3
2 HPG 7.3 9.0 5.4 4.6 9.9 9.9 6.7
3 MBB 7.7 36.3 6.7 6.2 9.9 9.9 6.0
4 MWG 6.4 2.6 2.4 3.0 9.5 9.8 7.2
5 PNJ 6.6 5.6 3.7 4.0 9.2 9.7 6.6
6 VNM 6.0 -0.4 0.7 3.3 9.9 10.0 6.1
7 VIC 7.4 14.8 5.4 7.9 9.8 10.0 3.8
8 VRE 6.1 2.5 2.4 4.7 9.8 9.9 3.9
9 REE 6.3 0.0 1.3 3.5 9.2 9.6 8.0
10 MSN 6.0 4.5 2.4 5.5 9.6 9.9 2.8
11 NVL 7.2 9.8 4.9 5.5 9.8 9.9 5.9
13 VHM 6.6 1.7 2.4 3.6 9.8 10.0 7.5
14 STB 8.0 66.9 7.0 8.3 9.9 9.7 4.9
15 VJC 5.3 0.0 1.8 2.6 9.5 9.8 2.9
16 TCB 7.2 72.6 5.9 4.0 9.9 9.9 6.4

 

Danh mục các chứng quyền nổi bật

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.