Bản tin tổng hợp 15.10.2020 - Con tàu chỉ số liệu còn đà để tiếp tục leo dốc?!